Nenechme je za zdí

Co dělat, když nalezneme na ulici psa, případně ho někde uvidíme volně pobíhat ?  

V první řadě zvažte dobře svoje možnosti, zda jste sami schopní psa odchytit a máte čas u něj počkat, než si pro něj přijede nějaká organizace. Pokud nemáte se psy zkušenosti, doporučujeme neodchytávat svépomocí - pes vás může kousnout, nebo naopak jej můžete vyděsit natolik, že uteče třeba rovnou pod kola aut. Odchyty zvířat by správně měly provádět pouze proškolené osoby. 

 Pokud se nacházíte ve městě, kde funguje městská policie, je dobré kontaktovat přímo ji, pro tyto situace jsou náležitě proškoleni a vy se pak nemusíte starat o žádné další formality, pouze oznámíte nález psa. Strážníci s vámi domluví buď předání psa na služebně, nebo si pro něj přijedou na místo, dle domluvy. Jiná je však situace v menších městech a obcích, tam jste ze zákona povinni oznámit nález psa na obecní úřad, kde se o něj pak dále postarají, většinou mají své záchytné kotce nebo smlouvu s určitým útulkem. Nálezce se může s obcí domluvit na tom, že si zvíře ponechá v péči. V takovém případě se stane jeho vlastníkem, pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu nepřihlásí původní majitel, ale v každém případě musí nález zvířete oznámit přímo v místně příslušném obecním úřadě, jinak se vystavuje postihu.

  V krajním případě lze také volat Policii ČR.

Co rozhodně nedělat - nenakládejte zvíře do svého psa a nepřevážejte jej sami do útulku. Skoro žádný útulek v kraji nemůže takto přivezeného psa přijmout, bohužel nám to právní předpisy a smlouvy s obcemi nedovolují, žadatel o přijetí opuštěného psa do útulku musí být vždy obec. Prosíme respektujte to, ušetříte sobě i nám rozčarování a čas, my se bohužel musíme řídit platným  provozním řádem a i kdybychom vám chtěli sebevíce pomoci, nemůžeme.

Povinnost postarat se toulavá a ztracená zvířata mají jednoznačně obce, podle zákona č. 89/2012 Sb. Pokud se vám stane, že starosta či jiný zástupce obce odmítne vaši žádost postarat se o opuštěné zvíře, oznamte jeho konání Policii ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Záchytné zařízení pro zvířata.
Created by OLIVIUS s.r.o.
Městská policie Sokolov